Skip survey header
Polish

Ankieta demograficzna NYC

Ankieta jest opcjonalna. Odpowiedzi są anonimowe i poufne.

Wyniki pomogą instytucjom miasta Nowy Jork poprawić usługi świadczone mieszkańcom. Niniejsza ankieta będzie wykorzystywana wyłącznie w tym celu. Udzielone odpowiedzi w żaden sposób nie wpłyną na Pana/Pani wniosek lub sprawę. Pytania można pominąć, jeśli ma Pan/Pani wątpliwości dotyczące odpowiedzi.

Decyzja o nieudzieleniu odpowiedzi w żaden sposób nie wpłynie na Pana/Pani wniosek, sprawę ani żadną inną dokumentację.

Wszystkie odpowiedzi należy wpisywać literami łacińskimi.


Czy chce Pan/Pani wziąć udział w ankiecie? *This question is required.
This question requires a valid number format.
W jakiej instytucji NYC ubiegał(a) się Pan/Pani dzisiaj o usługi? (Prosimy wybrać jedną odpowiedź) *This question is required.
O jakie usługi ubiegał(a) się Pan/Pani dzisiaj? *This question is required.
O jakie usługi ubiegał(a) się Pan/Pani dzisiaj? *This question is required.
O jakie usługi ubiegał(a) się Pan/Pani dzisiaj? *This question is required.
O jakie usługi ubiegał(a) się Pan/Pani dzisiaj? *This question is required.
O jakie usługi ubiegał(a) się Pan/Pani dzisiaj? *This question is required.
(Prosimy wybrać jedną odpowiedź)
2. Z jaką rasą lub narodowością się Pan/Pani utożsamia? (Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)
3. Z jakim pochodzeniem lub dziedzictwem kulturowym się Pan/Pani utożsamia?(Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)
4. Czy członek Pana/Pani gospodarstwa domowego służył (lub obecnie pełni czynną służbę) w Amerykańskich Siłach Zbrojnych, Gwardii Narodowej lub rezerwie?(Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)
5. W jakim języku najczęściej mówi Pan/Pani w domu?(Prosimy wybrać jedną odpowiedź)
6. W jakim innym języku Pan/Pani mówi?(Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)
7. Jak dobrze posługuje się Pan/Pani językiem angielskim?(Prosimy wybrać jedną odpowiedź)

8. Jak opisał(a)by Pan/Pani swoją płeć?

(Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)

9. Jaką płeć przypisano Panu/Pani przy urodzeniu?

(Prosimy wybrać jedną odpowiedź)
10. Czy jest Pan/Pani osobą obojnaczą?(Prosimy wybrać jedną odpowiedź)
10a. Osoby obojnacze prosimy o wybór spośród poniższych opcji.(Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)
11. Jaka jest Pana/Pani orientacja seksualna?(Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)